Općina Dubrovačko Primorje
OPĆINSKA UPRAVA
NATJEČAJI
 

INA d.d. i Predškolska ustanova Dječji vrtić SLANO za 'ZELENI POJAS 2015.'
Projekt 'Zeleni pojas' Predškolske ustanove Dječjeg vrtića Slano pobjednički je projekt INA D.D. 'ZALENI POJAS 2015.'
 
 
OPĆINSKI PROJEKTI
 
 
 

Graditeljska baština
Osnovni podaci

Kulturno povijesna dobra u prostoru Općine Dubrovačko primorje koja su u nadležnosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku:

Sukladno kulturno povijesnim obilježjima kulturnih dobara, stupnju očuvanosti pripadajućih povijesnih struktura; prostornih i graditeljskih, ali i kvaliteti neposrednog pejzažnog okruženja, kulturna dobra, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti vrednovane su slijedećom kategorijom:

N - nacionalnog (državnog),
R- regionalnog (županijskog) i
L - lokalnog značaja (općinskog).
Nepokretna kulturna dobra navedena u ovom Planu smatraju se zaštićenima i podliježu posebnoj skrbi. Status njihove zaštite obuhvaćen je sljedećim kategorijama:

Z         - kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara,
PZ      - preventivno zaštićeno kulturno dobro,
        - evidentirane kulturno povijesne vrijednosti koje se zaštićuju Planom.

Zaštićenim dobrima, kod kojih su utvrđena svojstva kulturnog dobra i na koje se obvezatno primjenjuju sve odredbe posebnog propisa, smatraju se sva kulturna dobra koja imaju status zaštite Z i PZ. U skladu s posebnim propisom za kulturna dobra za koja se podrazumijeva da imaju svojstva kulturnog dobra privremeno se donosi rješenje o preventivnoj zaštiti.

Za sve evidentirane kulturno-povijesne vrijednosti (E), preporuka je ovog Plana daljnja valorizacija unutar zasebnog programa od strane nadležnih službi i utvrđivanje prijedloga za zaštitu sukladno posebnom propisu, koji omogućuje predstavničkom tijelu Općine da proglasi zaštićeno kulturno dobro lokalnog značaja na svome području, a način zaštite će se utvrditi uz prethodnu suglasnost nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine.


Rotonda


Sv. Jeronim

 

 

 

 
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
općina Dubrovačko Primorje
Dubrovačko Primorje kroz povijest
graditeljska baština
udruge i ustanove
 fotogalerije
turizam i gospodarstvo
kontakti
Općina Dubrovačko Primorje - 20 232 Slano, tel: 020 871-197, fax: 020 871-558 E-mail: opcina@dubrovackoprimorje.hr