ZADNJIH 10 NOVOSTI
 
P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja
datum objave: 10.05.2016
PLAN UPISA DJECE U P.U. DJEČJI VRTIĆ SLANO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.
datum objave: 03.05.2016
Upisi u dječje vrtiće u 2016g
datum objave: 03.05.2016
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - građevni materijal
datum objave: 01.02.2016
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - gotovi beton i frakcija pijeska
datum objave: 01.02.2016
Posjet dubrovačkog biskupa Msgr. Mate Uzinića Dubrovačkom primorju
datum objave: 15.01.2016
Općinsko vijeće općine Dubrovačko primorje
datum objave: 31.12.2015
INA d.d. i Predškolska ustanova Dječji vrtić SLANO za 'ZELENI POJAS 2015.'
datum objave: 18.12.2015
Svijeće za Vukovar
datum objave: 19.11.2015
Uredovni dan Lag 5
datum objave: 17.11.2015
 
 

Obavijest umirovljenicima Dubrovačkog primorja

Pravo na uvećanu pomoć za uzdržavanje ostvaruju osobe koje imaju prebivalište na području općine Dubrovačko primorje i to nesposobni samci i maloljetne osobe, koji su to pravo ostvarili (rješenjem) preko Centra za socijalnu skrb.
Pravo na uvećanu pomoć za uzdržavanje ostvaruju osobe koje imaju prebivalište na području općine Dubrovačko primorje i to nesposobni samci i maloljetne osobe, koji su to pravo ostvarili (rješenjem) preko Centra za socijalnu skrb. Pravo na mirovinski dodatak ostvaruju i korisnici s prebivalištem na području općine Dubrovačko primorje, stariji od 55 godina ( žene ) i 60 godina ( muškarci ), koji primaju starosnu, invalidsku ili obiteljsku mirovinu od Republike Hrvatske, a ona godišnje ukupno za supružnike sa svim dodacima ne prelazi 30.000,00 kn, uključujući i prihode po drugim osnovama. Pravo na mirovinski dodatak ostvaruju i samci čija ukupna godišnja primanja ne prelaze 15.000,00 kuna. Zahtjev za odobravanje mirovinskog dodatka ( novčane pomoći ) dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Dubrovačko primorje od 04.travnja do 15.travnja 2016.godine u vremenu od 08,00 sati do 13,00 sati. Svi podnositelji, i samci i supružnici, dužni su uz zahtjev priložiti: - preslik osobne iskaznice ( podnositelja zahtjeva i supružnika) - zadnji odrezak od mirovine (podnositelja zahtjeva i supružnika) - ovjerena izjava da nemaju drugih primanja (podnositelja zahtjeva i supružnika) - rodni list podnositelja zahtjeva (osim samaca) Popis korisnika Centra za socijalnu skrb zatražiti će se preko Jedinstvenog upravnog odjela, a ovisno o visini primljene pomoći i radnoj sposobnosti korisnika, uvrstit će se u neki od utvrđenih razreda. Osobe kojima je izdano Rješenje o obavljanju turističke djelatnosti dužni su dostaviti Obrazac TZ, kako bi se utvrdio prihod ostvaren od pružanja usluga u turizmu. Nakon zaprimanja zahtjeva provjerit će se da li tražitelj pomoći zadovoljava uvjete te ukoliko zadovoljava sve uvjete izvršit će se isplata temeljem donesenog Rješenja. Općina zadržava pravo za dodatnu provjeru i traženje dopune dokumentacije u cilju utvrđivanja stalnog prebivališta navedenog u zahtjevu ( potvrda MO, računi komunalnih usluga- struja, voda, potvrda o odabranom liječniku obiteljske medicine i sl.) Za nepotpune zahtjeve zatražiti će se dopuna dokumentacije koju je tražitelj dužan dostaviti u roku od 8 dana. Ukoliko tražitelj pomoći ne dopuni zahtjev traženom dokumentacijom, isti će se odbaciti. Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrovačko primorje
 
 
 
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
općina Dubrovačko Primorje
Dubrovačko Primorje kroz povijest
graditeljska baština
udruge i ustanove
 fotogalerije
turizam i gospodarstvo
kontakti
 
Vrijeme danas
19.12.2016 u 09 h, Tramuntana, 1030.6 hPa

11 °C
 
 
Općina Dubrovačko Primorje 2008 - 20 232 Slano, tel: 020 871-197, fax: 020 871-558 E-mail: opcina-dubrovacko-primorje@du.htnet.hr