ZADNJIH 10 NOVOSTI
 
P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja
datum objave: 10.05.2016
Upisi u dječje vrtiće u 2016g
datum objave: 03.05.2016
Obavijest umirovljenicima Dubrovačkog primorja
datum objave: 30.03.2016
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - građevni materijal
datum objave: 01.02.2016
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - gotovi beton i frakcija pijeska
datum objave: 01.02.2016
Posjet dubrovačkog biskupa Msgr. Mate Uzinića Dubrovačkom primorju
datum objave: 15.01.2016
Općinsko vijeće općine Dubrovačko primorje
datum objave: 31.12.2015
INA d.d. i Predškolska ustanova Dječji vrtić SLANO za 'ZELENI POJAS 2015.'
datum objave: 18.12.2015
Svijeće za Vukovar
datum objave: 19.11.2015
Uredovni dan Lag 5
datum objave: 17.11.2015
 
 

PLAN UPISA DJECE U P.U. DJEČJI VRTIĆ SLANO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Na temelju čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), čl.9. i čl.18. Statuta P.U.Dječjeg vrtića Slano, Upravno vijeće P.U.Dječjeg vrtića Slano na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 29.04.2016.godine, a uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika od 28.04.2016.g. KLASA : 601-01/16-01/3; URBROJ: 2117/05-16-2 donijelo je PLAN UPISA DJECE U P.U. DJEČJI VRTIĆ SLANO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.
Na temelju čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), čl.9. i čl.18. Statuta P.U.Dječjeg vrtića Slano, Upravno vijeće P.U.Dječjeg vrtića Slano na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 29.04.2016.godine, a uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika od 28.04.2016.g. KLASA : 601-01/16-01/3; URBROJ: 2117/05-16-2 donijelo je , PLAN UPISA DJECE U P.U. DJEČJI VRTIĆ SLANO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017. Članak 1. Pravo upisa u P.U.Dječji vrtić Slano imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Općine Dubrovačko primorje, a ukoliko ima slobodnih mjesta u pojedine programe mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina. Članak 2. Djeca se upisuju u objekte vrtića: 1. centralni vrtić u Slano 2. područni odjel Ošlje Članak 3. Vrtić upisuje djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu u redovite programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima i ostale programe kako slijedi: 1. 10-satni program (cjelodnevni) - jaslice: za djecu od navršenih 12 mjeseci života – 3. godine života ( Slano) - vrtić: za djecu od navršene treće godine života – polaska u osnovnu školu (Slano) 2. 5,30 -satni program (poludnevni) - jaslice: za djecu od navršenih 12 mjeseci života – 3. godine života ( Slano) - za djecu od navršene 3. godine života – polaska u osnovnu školu (Slano i Ošlje) Potrebnu dob za upis u pojedine programe djeca ostvaruju do 31.8.2016. godine. Članak 4. 1. Iznos mjesečne naknade koju plaćaju korisnici usluga vrtića za redovne programe vrtića definirani su Odlukom Osnivača / načelnika ( klasa:601-01/14-01/10, Urbroj:2117/05-14-2 od 22.10.2014.g.). 2. Ako odlukom Osnivača vrtića dođe do izmjene Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slano, Vrtić će uskladiti plaćanje usluga vrtića u skladu s donesenim mjerilima. Članak 5. Ukoliko vrtić bude u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu neće se primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu. Ukoliko se sva prijavljena djece ne mogu upisati, za polaznike koji se prvi put upisuju u vrtić primjenjivati će se metoda bodovanja kojom se, za svaku utvrđenu prednost, ostvaruje određeni broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije, kojom se pojedina prednost dokazuje: - djeca u godini prije polaska u osnovnu školu…………………………. 10 bodova - djeca žrtava i invalida domovinskog rata ......................... 10 bodova - djeca bez oba roditelja ................................................... 10 bodova - obitelj s troje i više djece ................................................. 8 bodova - teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja…………………………… 5 bodova - dijete samohranih roditelja ............................................. 5 bodova - djeca sa teškoćama u razvoju………………………………….. .......... 4 boda - dijete iz obitelji koji žive u teškim socijalnim uvjetima.......... 3 boda Članak 6. Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima u vrtiću. U vrtiću se može preuzeti i Potvrda o zdravstvenom sistematskom pregledu djeteta koju je potrebno donijeti onog dana kada dijete počinje koristiti program. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju navedenu na zahtjevu. U upisnom roku neće se razmatrati upisna dokumentacija djece koja ne ispunjavaju dobni uvjet za upis u jaslice / vrtić. Zahtjevi koji nemaju kompletnu dokumentaciju neće se razmatrati. Članak 7. Upis u jaslice / vrtić provoditi će se u periodu od 02.05.2016. – 16.05.2016. godine u prostorijama vrtića, svakog radnog dana od 07.00 – 09.00 sati. Članak 8. Nakon cjelovitog uvida i analize upisne dokumentacije, Povjerenstvo za upis dostaviti će podatke Upravnom vijeću vrtića o provedenom upisu. Upravno vijeće vrtića donosi Odluku o upisu djece u pedagošku godinu 2016./2017., koja se objavljuje na oglasnim pločama centralnog i područnog vrtića i internetskoj stranici www.dubrovackoprimorje.hr u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis. Članak 9. Za djecu koja ne mogu biti primljena u vrtić utvrđuje se Lista čekanja. S Liste čekanja djeca se upisuju u vrtić nakon što se oslobodi mjesto u skupini kojoj dijete po dobnom uzrastu pripada. Članak 10. Podnositelji zahtjeva za upis djeteta u vrtić nezadovoljni Odlukom o upisu mogu u roku od 15 dana od dana objave podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića. Odluka Upravnog vijeća donesena povodom žalbe je konačna. Članak 11. Na početku pedagoške godine prilikom uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelji/skrbnici djeteta su dužni: - dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta ( potvrda o sistematskom pregledu djeteta) -potpisati s Vrtićom Ugovor o uslugama predškolskog odgoja - potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi /odvoditi dijete u/iz vrtića - potpisati suglasnost za izvođenje djece iz ustanove u svrhu provođenja odgojno-obrazovnog rada Članak 12. Plan upisa djece u P.U.Dječji vrtić Slano za pedagošku godinu 2016./2017. stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči vrtića. Predsjednik Upravnog vijeća: Nikola Milić __________________
 
 
 
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
općina Dubrovačko Primorje
Dubrovačko Primorje kroz povijest
graditeljska baština
udruge i ustanove
 fotogalerije
turizam i gospodarstvo
kontakti
 
Vrijeme danas
19.12.2016 u 09 h, Tramuntana, 1030.6 hPa

11 °C
 
 
Općina Dubrovačko Primorje 2008 - 20 232 Slano, tel: 020 871-197, fax: 020 871-558 E-mail: opcina-dubrovacko-primorje@du.htnet.hr