Općina Dubrovačko Primorje
ZADNJIH 10 NOVOSTI
 
P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja
datum objave: 10.05.2016
PLAN UPISA DJECE U P.U. DJEČJI VRTIĆ SLANO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.
datum objave: 03.05.2016
Upisi u dječje vrtiće u 2016g
datum objave: 03.05.2016
Obavijest umirovljenicima Dubrovačkog primorja
datum objave: 30.03.2016
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - građevni materijal
datum objave: 01.02.2016
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - gotovi beton i frakcija pijeska
datum objave: 01.02.2016
Posjet dubrovačkog biskupa Msgr. Mate Uzinića Dubrovačkom primorju
datum objave: 15.01.2016
Općinsko vijeće općine Dubrovačko primorje
datum objave: 31.12.2015
INA d.d. i Predškolska ustanova Dječji vrtić SLANO za 'ZELENI POJAS 2015.'
datum objave: 18.12.2015
Svijeće za Vukovar
datum objave: 19.11.2015
 
 

Općinsko poglavarstvo
Općina Dubrovačko Primorje

Općinsko poglavarstvo Općine Dubrovačko Primorje je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave koje obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine te prenijete poslove državne uprave. Broji petero članova koje bira Općinsko vijeće, u pravilu, iz redova vijećnika, većinom glasova svih vijećnika na prijedlog Općinskog načelnika.

Članovi općinskog poglavarstva:

Nikola Dobroslavić
HDZ - Načelnik, Put od Osmina 5, 20232 Slano
Nikola Milić
HDZ - Zamjenik načelnika, N.Božidarevića 11 (Kručica), 20232 Slano
Ivica Vrlić
HKDU - Zamjenik načelnika, Donje Selo 8, Visočani, 20231 Doli
Ivo Lobrović
HDZ - Član Poglavarstva, Žabrežje 10, Majkovi, 20232 Slano
Ivica Konsuo
HDZ - Član Poglavarstva, Topolo 26, 20205 Topolo

Općinsko poglavarstvo u okviru svog djelokruga:

  • priprema prijedlog općih akata koje donosi Vijeće,
  • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
  • usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad,
  • upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa Zakonom i Statutom, 
  • utvrđuje prijedlog Godišnjeg proračuna Općine i Zaključnog računa, te Odluku o privremenom financiranju,
  • utvrđuje prijedlog ustrojstva upravnih tijela Općine i usmjerava njihovo djelovanje u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te nadzire njihov rad,
  • imenuje i razrješuje  tajnika, pročelnike upravnih tijela Općine na temelju javnog natječaja,
  • predlaže osnivanje Mjesnih odbora,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom

 

 
OPĆINSKA UPRAVA
vijećnici
poglavarstvo
načelnik
mjesni odbori
dokumenti
 
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
općina Dubrovačko Primorje
Dubrovačko Primorje kroz povijest
graditeljska baština
udruge i ustanove
 fotogalerije
turizam i gospodarstvo
kontakti
Općina Dubrovačko Primorje 2008 - 20 232 Slano, tel: 020 871-197, fax: 020 871-225 E-mail: opcina-dubrovacko-primorje@du.htnet.hr